על חשיבות ההתייעצות עם עורך דין פלילי בטרם חקירה במשטרה:
אתה אדם נורמטיבי, יש לך אורח חיים נורמטיבי והחיים טובים. פתאום מגיע הטלפון, מהצד השני של הקו עומד שוטר שאומר לך שאת מזומן לחקירה במשטרה. הטלפון כמעט נשמט מידך ואם לא אז הלסת כן. אתה מנסה לשאול על מה אתה נקרא לחקירה אך התשובה המתקבלת, אתה יודע ואם לא תדע כשתגיע לכאן. אתה מזדרז ומגיע לתחנת המשטרה על מנת להבין מדוע נקראת לחקירה וזאת מבלי שהתייעצת עם עורך דין וללא כל הגנה משפטית. מעשה שכזה משול לכניסה לגוב האריות ואתה נכנס למעשה לממלכת המשטרה ששם הכוח כולו בידי החוקרים שיעשו הכל על מנת להוכיח את החשד שלהם. התייעצות עם עורך דין פלילי בטרם תגיע לחקירה יכולה למנוע ממך המון טעויות קריטיות שיכול ויבססו נגדך אישום פלילי. אציין מספר כללים שאם תפעל על פיהם, הדבר יכול לבוא לעזרתך בהמשך ההליך הפלילי אך מעל לכל, שמור על זכות השתיקה עד להתייעצות פרונטלית עם עורך דינך.

1.איך הגיעו אלייך
המשטרה הינה גוף החקירה הגדול ביותר במדינת ישראל. המשטרה עובדת במגוון שיטות להשגת ראיות ולהגיע לחשודים בהליך הפלילי. המשטרה מפעילה סוכנים, מקבלת מידע מודיעיני מעבריינים וממודיעים שונים ובאמצעותו מאתרת חשודים בביצוע עבירות שונות. יש לזכור שהמשטרה אינה מבצעת מעצרים אלא על פי מידע. כלומר אם המשטרה התדפקה על הדלת שלך, יש להניח שיש בידיה מידע כזה או אחר, מוצדק או מוטעה כי הינך מעורב בעבירה.

2.השוטר והחוקר המשטרתי
השוטר והחוקר המשטרתי תפקידם להגיע לעבריינים, לאסוף את הראיות לביסוס כתב אישום כנגדם ולהגיש את החומר לתביעה המשטרתית ו/או לפרקליטות הפלילית. החוקר יעשה כל שביכולתו, במסגרת החוק, על מנת לקבל את הראיות שיוכיחו את החשד כנגד החשוד. הוא יפעל בתחבולות, יבטיח הבטחות ויעשה כל דבר שיביא את החשוד להודות או להפליל עצמו בעבירות המיוחסות לו. יש לזכור כי החוקר אינו "חבר", הוא אינו רוצה בטובתך ואינו במעמד בו הוא יכול להבטיח הבטחות בסגנון "אם תודה יהיה טוב, נשחרר אותך וכדומה". יש להניח שכל מה שהחוקר אומר נועד על מנת לאסוף ראיות מפליליות כנגדך וכל מה שתאמר, ייכתב, יתועד ויהיה חומר ראיות כנגדך בהליך הפלילי.

3.שיטות חקירה שונות
למשטרה שיטות חקירה שונות וניתן לראות שהמשטרה עושה רבות על מנת לאסוף ראיות כנגדך, להלן דוגמאות לשיטות חקירה שונות:
א. מדובב – המשטרה מפעילה מדובבים שמתחזים לשותפים שלך לתא המעצר. הם ינסו לגרום לך לומר דברים שמפלילים אותך וינסו לגרור אותך בלשונך על מנת שהדברים שתאמר יהוו חומר חקירה כנגדך. אל תסמוך על אף חבר לתא, זכור כי יש סיכוי טוב שהנך מוקלט כל הזמן, שמור על דיסקרטיות ואל תדבר על החקירה עם אף אחד למעט עורך הדין שלך.
ב. תשאול בניידת – השוטר שמלווה אותך בניידת במקומות שונים ינסה לדבר איתך ולגרום לך להפליל עצמך בצורה חברית. יש לזכור כי כל מה שתאמר יתועד ולעיתים אף מוקלט ויכול להוות כראיה בהליך הפלילי נגדך.
ג. טלפון ציבורי/שיחות מתא המעצר – יש להניח כי כל טלפון שנמצא במערכת המשטרה הינו בהאזנה ומוקלט.
ד. איסוף ראיות מדעיות – המשטרה יכולה לאסוף ראיות מדעיות כגון דגימת DNA או טביעות אצבע גם ללא הסכמת החשוד לעשות כן וזאת באמצעות חפצים שהושארו או נזרקו על ידי החשוד לדוגמא בדל סיגריה שהושלך בחצר יכול לשמש להוצאת דגימת DNA. פחית יכולה לשמש להפקת דגימת טביעת אצבע וכדומה.

4.הבטחות שונות בהליך החקירה
החוקר ינסה לגרום לך להודות ולהפליל עצמך בעבירות המיוחסות לך בכל דרך אפשרית. למילים של חוקר אין ערך במהלך החקירה ויש כוח רק למילה הכתובה. אם חוקר מציע לך הצעה כלשהי עליך לבקש אותה בכתב ולהתייעץ עם עורך הדין שלך לפני שאתה מסכים/דוחה כל הצעה. חלק מההצעות הינן הצעות לגיטימיות וחלקן נועד רק לגרום לך להודות בעבירה כזאת או אחרת ולאחר שתודה, לא יהיה להבטחה שום ערך.

5.מה המעמד שלי ומהן הזכויות שלך
בהגיעך למשטרה יש שתי אפשרויות למעמד שלך: עד או חשוד
א. עד – לעד המגיע למשטרה להיחקר ולמסור עדות על הידוע לו בנוגע לחקירה כזו או אחרת, אין זכות לשתוק בחקירה. בתחילת העדות השוטר יסביר לך למה נקראת למשטרה וישאל שאלות שונות על מנת לקבל גרסתך. בתור נחקר שאינו חשוד חובה עלייך למסור גרסה למשטרה. אם ידוע לך על מה נקראת להיחקר במשטרה ויש לך חשש שמא ישאלו אותך שאלות שיכולות להפליל אותך, לפנות עוד בטרם החקירה לעו"ד שינחה אותך כיצד לנהוג במהלך החקירה. אם במהלך החקירה החוקר יחשוב שעליו לחקור אותך בתור חשוד, הוא יודיע לך ויזהיר אותך בטרם ימשיך בחקירה.
ב. חשוד – בתור חשוד הנך נחקר באזהרה בגין עבירה אותה יטיח בך החוקר בתחילת חקירתך באזהרה. האזהרה נועדה להסביר לך את הזכויות שלך בתור חשוד בעבירה בין היתר זכות השתיקה והזכות להיוועץ עם עורך דין.

6.זכות השתיקה והזכות לאי הפללה עצמית
זכות השתיקה והזכות לאי הפללה עצמית קיימת לחשוד ולחשוד בלבד בהליך הפלילי. זכות זו נועדה לאפשר לחשוד בעבירה מסוימת לא לתת גרסתו למשטרה היות ואם ייתן תשובה יכול הדבר להיות אחד משני דברים:
א. אמרתך במשטרה תהווה הודאה בעבירה והדבר יהווה ראיה בהליך פלילי כנגדך (יש לזכור שהודאה במשטרה משקלה גבוה מאוד מבחינה ראייתית)
ב. שקרים שנאמרים לחוקר יכולים להוות חומר ראיות ולחזק את שאר הראיות כנגדך. באם אינך רוצה להפליל את עצמך בעבירה עדיף לנקוט בזכות השתיקה ולא לשקר היות ולחוקר יש את האפשרויות לבדוק את הדברים הנאמרים על ידך ושקרים שיתגלו יחזקו את חומר הראיות נגדך. בין שקר לשתיקה, עדיף תמיד לנקוט בשתיקה.

7.לקרוא לקרוא לקרוא ורק אז לחתום
בסיום החקירה, בין אם הנך עד ובין אם הנך חשוד, יבקש החוקר ממך לחתום על העדות שנגבתה ממך. החתימה על העדות משמע שהנך מאשר את הכתוב. יש לקרוא את כל העדות שנגבתה גם אם היא ארוכה מאוד וגם אם הנך עייף מהחקירה. אין לחתום לפני שקראת את כל החקירה וביקשת לתקן דברים שנכתבו ואינם תואמים את גרסתך. את התיקונים יש לבצע בתוך דף החקירה וזאת בטרם תחתום. אם החוקר אינו מתקן את שביקשת ממנו לתקן יש לסרב לחתום על העדות ולהודיע על כך בהזדמנות הראשונה לעורך הדין שלך. יש משמעות ראייתית לחתימה/אי חתימה על העדות.

8.מהן הזכויות שלך
בתור חשוד שהמשטרה החליטה לעצור אותו בסיום החקירה ולעיתים אף בטרם החלה החקירה יש לך זכויות רבות. הבנת הזכויות הללו יכולות לעזור לך להבין את פעולות המשטרה השונות:
א.זכות להיוועץ עם עורך דין (אל תסכים לדבר עם חוקר, גם לא בשיחת מסדרון לפני שהתייעצת עם עורך דין פלילי)
ב.זכות להודיע לבן משפחה על מעצרך
ג.הבאה בפני שופט תוך 24 שעות (למעט מקרים חריגים מאוד). לשוטר יש זכות לעכב חשוד במשך 3 שעות שלאחריהן עליו או לעצרו או לשחררו. במסגרת 24 השעות שניתנו למשטרה להביא עצור בפני שופט יכללו 3 שעות העיכוב.

אלו הם כללי אצבע בסיסיים ביותר ואם נקראת לחקירה במשטרה או הוחשדת בביצוע עבירה פלילית פנה לייצוג משפטי וקבל הגנה משפטית על ידי עורך דין פלילי.

מאמר מפי, עו"ד גיא זהבי, היה פרקליט בפרקליטות הפלילית, טיפל באלפי תיקים פלילים וליווה חקירות רבות במשטרת ישראל. היום הניסיון הרב אותו צבר במהלך שנות עבודתו בפרקליטות, עומד לרשותו בייעוץ, ליווי וייצוג חשודים ונאשמים בהליך הפלילי החל משלב מעצר הימים ועד סיום ההליך הפלילי.
האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי על ידי עורך דין. בכל מקרה מומלץ לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין במידה והוחשדת בעבירות מחשב ואינטרנט. כל המסתמך על המידע ופועל על פיו, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו הבלעדית והמשרד אינו אחראי כל שימוש שיעשה במידה זה

image_091

 

השאר תגובה