גיא זהבי עו"דשחרור אסירים ב"מנהלי כפול" – מדריך נבוכים.

החלטת בית המשפט העליון בנושא צפיפות בתי הכלא ועומס הכלואים בבתי הכלא בתנאי צפיפות קשים, הביאו את הכנסת, על מנת לעמוד בפסק דינו של בית המשפט העליון, לחוקק את החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 54 הוראת שעה) התשע"ט 2018 או בלשון העם:" מנהלי כפול". לפני הכל, מה זה מנהלי. על פי החוק, אם נציב שב"ס רואה ומחליט כי תפוסת האסירים בכלא היא גבוהה, הוא רשאי להורות על קיצור מאסרם של אסירים במספר שבועות, תלוי באורך המאסר. הקיצור המנהלי נע בין מספר שבועות למספר חודשים. שחרור שכזה הקל על העומס בבתי הכלא. התיקון לחוק, שניתן כהוראת שעה לשלוש שנים, מכפיל את התקופות שאותם יכול היה הנציב לאשר. כלומר מי שבעבר קיבל קיצור מנהלי של 4 שבועות, יקבל עתה 8 שבועות קיצור. תקופות הקיצור מגיעות עד לקיצור מנהלי של 30 שבועות למי שמרצה עונש מאסר העולה על 78 חודשים. החוק, שיכנס לתוקף ביום 20/12/2018 יאפשר קיצור מנהלי רגיל למי שמרצה עונש מאסר של עד 48 חודשים (4 שנים) וקיצור מנהלי רק אם שוחרר בועדת שחרורים, לאסיר שמרצה עונש שעולה על 48 חודשים. כלומר, אסיר שמרצה עונש של יותר מ-4 שנים, יקבל את השחרור המנהלי הכפול רק אם נמצא מתאים לשחרור מוקדם על ידי ועדת השחרורים (בשליש).
מצורפת טבלת המאסר והשחרור המנהלי בהתאם, לשימושכם.

מס"ד

קבוצת אסירים (המספר בחודשים)

יתרת מאסר מרבית בשבועות לקיצור מנהלי

1.

עונש מאסר של 1-6 חודשים

קיצור של 8 שבועות

2.

עונש מאסר של 6-12 חודשים

קיצור של 12 שבועות

3.

עונש מאסר של 12-18חודשים

קיצור של 16 שבועות

4.

עונש מאסר של 18-24 חודשים

קצור של 20 שבועות

5.

עונש מאסר של 24-30 חודשים

קיצור של 20 שבועות

6.

עונש מאסר של 30-36 חודשים

קיצור של 21 שבועות

7.

עונש מאסר של 36-42 חודשים

קיצור של 24 שבועות

8.

עונש מאסר של 42-48 חודשים

קיצור של 27 שבועות

סעיף 9 והלך הזכאות לשחרור מנהלי כפול הינה רק אם ועדת שחרורים החליטה לשחרר שחרור מוקדם

9.

עונש מאסר של 48-54 חודשים

קיצור של 27 שבועות

10.

עונש מאסר של 54-60 חודשים

קיצור של 27 שבועות

11.

עונש מאסר של 60-66 חודשים

קיצור של 27 שבועות

12.

עונש מאסר של 66-72 חודשים

קיצור של 27 שבועות

13.

עונש מאסר של 72-78 חודשים

קיצור של 28 שבועות

14.

עונש מאסר העולה על 78 חודשים

קיצור של 30 שבועות